Blog nowoczesnych usług księgowych

Kto stracił zwolnienie z VAT?

Przyjęta 4 lipca 2019 ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1520) niesie za sobą kolejne zmiany utrudniające prowadzenie działalności w Polsce. Utrudnienia dotyczą ograniczenia firm mogących skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT i weszły w życie od 1 września 2019 roku. Na czym polega zwolnienie podmiotowe? Kogo dotyczą zmiany? Dlaczego sposób wprowadzenia zmian i ich ogłoszenia wzbudza kontrowersje?

Zwolnienie podmiotowe VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług w artykule 113 opisuje zwolnienia od podatku VAT w przypadku podmiotów, które zajmują się handlem, a ich sprzedaż osiągnęła w roku ubiegłym mniej, niż 200.000 złotych. Z podobnej ulgi mogą skorzystać również osoby dopiero rozpoczynające działalność, jeśli przewidują, że sprzedaż w pierwszym roku nie przekroczy tego pułapu - proporcjonalnie pomniejszonego, według liczby miesięcy pozostałych do końca roku podatkowego. W momencie przekroczenia tego progu niemożliwe jest dalsze korzystanie z ulgi i przy kolejnych transakcjach musi być naliczany podatek VAT - warto pamiętać, że powinien być naliczony również od transakcji, którą przekroczy limit, co może okazać się szczególnie istotne, jeśli będzie opiewała ona na większą sumę. Jeszcze ważniejszy jest fakt, że na przedsiębiorców nałożony jest obowiązek zarejestrowania się do płacenia podatku VAT, zanim dokona się transakcję powodującą powstanie takiego obowiązku.

 

Do tej pory zdecydowana większość podmiotów była objęta tym zwolnieniem. Jednak kilkanaście typów biznesów była z tej możliwości wyłączona. Dotyczy to między innymi osób świadczących usługi prawnicze, doradcze (poza doradztwem rolniczym i dotyczącym zagospodarowania przestrzennego i modernizacji gospodarstw rolnych), a także jubilerskie. Przepisy nie dawały również możliwości skorzystania ze zwolnienia szerokiej liczbie podmiotów dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku 12 do powyższej ustawy, a także obłożonych akcyzą, poza licznymi wyjątkami. Takie rozwiązanie pozwalało tysiącom mikroprzedsiębiorstw w Polsce uniknąć przykrego obowiązku rejestracji do celów podatkowych VAT i późniejszego naliczania i rozliczania tego podatku. Dla wielu objętych dotychczas zwolnieniem ustawa, która weszła w życie z początkiem września, okazała się bardzo niemiłą niespodzianką. Ministerstwo Finansów, tłumacząc się walką z szarą strefą, postanowiło znacznie utrudnić prowadzenie działalności tysiącom przedsiębiorców. Kogo obejmują zmiany?

 

Kto stracił zwolnienie z VAT?

Nowe przepisy wykluczają z listy zwolnionych ogromną liczbę firm. Między innymi nie będą z niego mogli skorzystać z niego sprzedawcy (zarówno hurtowi, jak i detaliczni) części do samochodów i motocykli. Jednak nie jest to największa zmiana - przepisy wykluczają również z tej możliwości sprzedających urządzenia elektryczne, nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, niesklasyfikowane maszyny i urządzenia (zgodnie z PKWiU 28), komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, a także kosmetyki i wyroby toaletowe - w przypadku, jeśli do sprzedaży dochodzi na odległość, "w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość." Co oznacza ten dość zawiły zapis w praktyce?

Niestety, ale w praktyce to oznacza, że większość podmiotów zajmujących się handlem przez internet wyżej wymienionych produktów, będzie musiało płacić i rozliczać podatek od towarów i usług, niezależnie od wolumenu sprzedaży. Dotyczy to również przedmiotów wystawianych na platformach handlowych, czy telefonicznie, bowiem wpisują się one w ustawową definicję.

Nie jest to koniec utrudnień dla mikroprzedsiębiorców. Okazuje się niestety, że w wielu przypadkach wystarczy już jedna transakcja dokonana np. na allegro, by pozbawić się prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT. Jeśli np. zdecydujesz się na sprzedaż firmowego telefonu, komputera, czy innego sprzętu wpisującego się w listę podmiotów wykluczonych ze zwolnienia, to powinieneś wystąpić o indywidualne rozpatrzenie twojej sprawy przez Urząd Skarbowy. Jeśli jednak okaże się, że twoja firma musi płacić VAT, to powinieneś zarejestrować się przed wykonaniem takiej transakcji, by dopełnić obowiązku ustawowego.

 

Czas wprowadzenia i możliwe skutki reformy

W dodatku sporo kontrowersji wzbudza sposób i czas ogłoszenia zmian - sama ustawa została przyjęta 4 lipca 2019 roku i ogłoszona 13 sierpnia, by następnie wejść w życie od 1 września - zaledwie nieco więcej, niż dwa tygodnie po jej ogłoszeniu. W dodatku cała zmiana zaszła podczas sezonu wakacyjnego, przez co wielu przedsiębiorców mogło przeoczyć zmiany i nie zdążyć np. zarejestrować się jako płatnicy VAT. Z pewnością zmiany dokonywane w ten sposób nie zachęcają do prowadzenia działalności w Polsce i wprowadzają wśród przedsiębiorców niepotrzebna niepewność, która oprócz rosnących obciążeń, jest jednym z największych problemów, na jakie napotykają polscy biznesmeni.

 
 

W przypadku dalszych pytań zapraszamy do skorzystania z doradztwa podatkowego świadczonego przez naszą firmę.

Doradztwo podatkowe - usługi i współpraca