Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kiedy trzeba prowadzić księgi rachunkowe?

 

Wykonujemy szereg usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych - pełna księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości lub krajowe bądź międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Sporządzanie dokumentacji bilansowej w języku polskim i/lub angielskim
 • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Ewidencja podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie okresowych oraz rocznych deklaracji podatkowych i sprawozdań
 • Pomoc lub reprezentacja w kontaktach z urzędami skarbowymi a także obsługa kontroli podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu
 • Obsługa deklaracji i rozliczeń PFRON
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS lub NBP
 • Sporządzanie dokumentacji księgowej i pracowniczej oraz regulaminów w szczególności Polityki rachunkowości, zasad kontroli i obiegu dokumentów, Regulaminów wynagradzania i ZFŚ
 • Sporządzanie dokumentacji kredytowej
 • Budżety, analizy kosztów, zlecenia nietypowe np. wiekowanie należności, wezwania do zapłaty, analizy wskaźnikowe
 • Doradztwo w zakresie systemów informatycznych w księgowości kadrach i magazynach

 
 
Wykonujemy także prace z zakresu: doradztwa podatkowego.  
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych - wieloletnie doświadczenie - usługa i współpraca
Więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasza oferta obejmuje pełną księgowość, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nasze usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują cały zakres czynności z tym związanych.