Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kiedy trzeba prowadzić księgi rachunkowe?

Pełna księgowość

Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych, jest obowiązkiem dotyczącym szerokiej grupy podmiotów. Do skrupulatnego rejestrowania przychodów i kosztów nie są zobowiązane jedynie osoby prawne, ale także spółki czy osoby fizyczne. Nasza firma zajmuje się świadczeniem wielu usług wchodzących w skład pełnej księgowości. Spośród konkurencji wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, szeroka oferta oraz wysoka jakość usług.

Zalety pełnej księgowości

Pełna księgowość to znakomite narzędzie umożliwiające analizę oraz kontrolę nad przedsiębiorstwem, a co za tym idzie bardziej efektywne zarządzanie firmą. Dzięki pełnej księgowości można mieć wiedzę w zakresie ewidencji przychodów i rozchodów, majątku i źródeł jego finansowania, inwentaryzacji majątku i zobowiązań, a także sprawozdań finansowych.

Księgi rachunkowe mają na celu rejestrację wszelkich zdarzeń zachodzących w ramach działalności gospodarczej i to niezależnie od tego, czy mają one wpływ na dochód danego podmiotu, czy też nie. Tym samym księgi rachunkowe prowadzone w ramach pełnej księgowości stają się swoistym odwzorowaniem rzeczywistej kondycji finansowej danego podmiotu.

Księgowość - Warszawa Wola

Nasza firma zlokalizowana na terenie Warszawskiej Woli oferuje kompleksowe usługi z zakresu pełnej księgowości. Wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm sprawia, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dbamy o znajomość bieżącego prawa, a także pogłębiamy swoją wiedzę i podnosimy kompetencje dzięki uczestnictwu w wielu kursach z zakresu księgowości i rachunkowości.

To wszystko sprawia, że powierzając nam prowadzenie ksiąg rachunkowych mieć pewność, że do każdego zadania podchodzimy z należytym profesjonalizmem i pełną starannością oraz zaangażowaniem. Szeroki zakres usług sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać nawet wysokim oczekiwaniom. Ponadto każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie, czego najlepszym dowodem są oferty dopasowane do specyfiki i potrzeb konkretnych firm i ich działalności.

Wykonujemy szereg usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych - pełna księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości lub krajowe bądź międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Sporządzanie dokumentacji bilansowej w języku polskim i/lub angielskim
 • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Ewidencja podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie okresowych oraz rocznych deklaracji podatkowych i sprawozdań
 • Pomoc lub reprezentacja w kontaktach z urzędami skarbowymi a także obsługa kontroli podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu
 • Obsługa deklaracji i rozliczeń PFRON
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS lub NBP
 • Sporządzanie dokumentacji księgowej i pracowniczej oraz regulaminów w szczególności Polityki rachunkowości, zasad kontroli i obiegu dokumentów, Regulaminów wynagradzania i ZFŚ
 • Sporządzanie dokumentacji kredytowej
 • Budżety, analizy kosztów, zlecenia nietypowe np. wiekowanie należności, wezwania do zapłaty, analizy wskaźnikowe
 • Doradztwo w zakresie systemów informatycznych w księgowości kadrach i magazynach

Wykonujemy także prace z zakresu: doradztwa podatkowego.  
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych - wieloletnie doświadczenie - usługa i współpraca
Więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasza oferta obejmuje pełną księgowość, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nasze usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują cały zakres czynności z tym związanych.